Kondíciós Lista Magánszemély Ügyfeleknek

Betéti számlákhoz kapcsolódó műveletek díjai

1. Nyilvántartási számlanyitás DÍJMENTES
2. Nyilvántartási számlavezetés DÍJMENTES
3. Nyilvántartási számlazárás DÍJMENTES
4.Betétszámla nyitás DÍJMENTES
5. Betétszámla vezetés DÍJMENTES
6. Betétszámla zárás DÍJMENTES
7. Kivonatok DÍJMENTES
7.1. Számlakivonat elektronikus rendszeren keresztül DÍJMENTES
7.2. Számlakivonat e-mailen keresztül DÍJMENTES
7.3. Papír alapú számlakivonat 500 forint
7.4. Minden további számlakivonat 1000 forint

Megjegyzés:

1.Az irányadó jogszabályoknak megfelelően a Bank legalább évente egy alkalommal, valamint a szerződés lejártakor – továbbá, az Ügyfél kérésére havonta egy alkalommal – ingyenes, papír alapú bankszámlakivonatot bocsát az Ügyfél rendelkezésére. Ha az adott hónapban nem történt tranzakció, akkor a Bank a következő tranzakció időszakában készíti el az ingyenes számlakivonatot. A fent meghatározott „Papír alapú számlakivonat” díja a jogszabály által előírt ingyenes számlakivonaton felüli első igénylésre, a „Minden további számlakivonat” díja pedig a további igénylésekre vonatkozik.

2.A Bank – amennyiben nem kapott ettől eltérő Instrukciót az Ügyféltől – a betét lejárati napján, illetve, amennyiben ez nem Banki Napra esik, az ezt követő első Banki Napon megújítja a betétet. A megújítás ugyanolyan időtartamra történik, amilyenre a Bank az előző alkalommal megállapodott az Ügyféllel, és olyan standard kamatlábbal és feltételekkel, amilyenek a megújítás napján az adott betéttípusra irányadóak. Ha promóciós feltételekkel rendelkező betét kerül megújításra, abban az esetben is a standard feltételek kerülnek alkalmazásra. Az új betét összege a lejáró betét induló összegének a lejáratkor fizetett kamattal növelt összegével egyezik meg, amennyiben az Ügyfél nem ad ettől eltérő Instrukciót. Promóciós ajánlatra az Ügyfél csak új forrás biztosítása esetén jogosult. Új forrásnak az a tőkeösszeg minősül, amely a Bankon kívüli forrásból származik, azaz az újonnan elhelyezendő betét a betétlekötés napját megelőző 90 napon belül nem képezte lekötés tárgyát az azt elhelyező Ügyfélnek a Bank által vezetett számláján.

3. Ha az Ügyfél a betétnek a lekötési időtartam lejárta előtti megszüntetését kéri, és a lekötés vagy a legutóbbi megújítás napja és az idő előtti megszüntetés napja között 90 napnál kevesebb telt el, a Banknak nincs kamatfizetési kötelezettsége az Ügyfél felé. A 90 napot elérő vagy azt meghaladó esetekben azonban a Bank jogosult úgy dönteni, hogy az előre meghatározott mértékű kamat 50%-át kifizeti az Ügyfél részére. Amennyiben a Bank már fizetett kamatot az adott betétre, és a fizetett összeg meghaladja azt a kamatösszeget, amely az idő előtti megszüntetésre tekintettel járt volna az Ügyfélnek, a Bank jogosult arra, hogy a különbözetet a betét tőkeösszegéből levonja és visszatartsa.

Betétszámláról indított és arra érkező utalások forintban

1.Fizetési megbízások végrehajtása GIRO rendszeren keresztül  
1.1. Bejövő Utalás DÍJMENTES
1.2.Kimenő Utalás 0,3% (max 6000 forint)

Betéthez kapcsolódó további szolgáltatások

1.TAN kód és SMS értesítések  
1.1. Regisztráció DÍJMENTES
1.2. Adatok módosítása DÍJMENTES
1.3.SMS értesítés DÍJMENTES
2.Ügyfélszámla zárolása:  
2.1.Ügyfél által kezdeményezett DÍJMENTES
2.2. Illetékes hatóságok által kezdeményezett DÍJMENTES
3.Másolat küldése a SWIFT kódról faxon e-mailen vagy egyéb elektronikus csatornán keresztül 1000 forint
4. Utalási megbízás módosítása/törlése 500 forint
5. Utalás teljesülésének gyors visszaigazolása 1500 forint
6. Futárszolgálat Magyarország területén Aktuális díj + 3000 forint
7. Futárszolgálat külföldön Aktuális díj + 5000 forint
8. Haláleseti kedvezményezett megnevezése/módosítása 5000 forint/alkalom

Megjegyzés:

1. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a betéti összeget forintban kell átutalnia a Betétszámlájára. Amennyiben a pénzt mégis más pénznemben utalná, az adott pénzösszeg – amennyiben már megtörtént a jóváírás a Betétszámlán – automatikusan átváltásra kerül forintra. Az átváltás a Bank átvétel napján irányadó deviza vételi árfolyamán történik, amely átváltási árfolyamok a www.bnpparibas.hu weboldalon találhatóak.